Fajr: 6:00 am
Dhuhr: 1:15 pm
Asr: 3:15 pm
Maghrib: Sunset
Isha: 6:30 pm

Friday Prayers (Jumuah): Khutbah @1:15 pm, Iqamah at 1:50 pm